2
από Μπόσκος Λ.
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...Εθνικό Ιδρυμα Αγροτικής Ερευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)...

Βιβλίο
3
από Χριστοδούλου Μ., Νάκος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Εθνικό Ιδρυμα Αγροτικής Ερευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)...

Βιβλίο
4
από Σχοινάς Κ., Νάκος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...Εθνικό Ιδρυμα Αγροτικής Ερευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)...

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...Εθνικό Ιδρυμα Αγροτικής Ερευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)...

Συμπόσιο
6
από Ανέστης Γ., Νάκος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Εθνικό Ιδρυμα Αγροτικής Ερευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)...

Βιβλίο
7
από Σχοινάς Κ., Νάκος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Εθνικό Ιδρυμα Αγροτικής Ερευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)...

Βιβλίο
8
από Βαρδάκης Γ., Νάκος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Εθνικό Ιδρυμα Αγροτικής Ερευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)...

Βιβλίο
9
από Μαυρουδή Ο., Νάκος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Εθνικό Ιδρυμα Αγροτικής Ερευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)...

Βιβλίο
10
από Χριστοδούλου Μ., Νάκος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Εθνικό Ιδρυμα Αγροτικής Ερευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)...

Βιβλίο
11
από Ανέστης Γ., Νάκος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Εθνικό Ιδρυμα Αγροτικής Ερευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)...

Βιβλίο
12
...Εθνικό Ιδρυμα Αγροτικής Ερευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)...

Βιβλίο
13
από Χριστοδούλου Μ., Νάκας Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...Εθνικό Ιδρυμα Αγροτικής Ερευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)...

Βιβλίο
14
από Οικονόμου Αρίσταρχος Σπ., Νάκος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...Εθνικό Ιδρυμα Αγροτικής Ερευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.)...

Βιβλίο