Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.), το οποίο συνήθως αναφέρεται απλώς ως Πανεπιστήμιο Αθηνών, αποτελεί ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα που δραστηριοποιείται στην Αθήνα.

Ιδρύθηκε με νόμο της αντιβασιλείας την 31 Δεκεμβρίου 1836 (παλαιό ημερολόγιο) που επαναβεβαιώθηκε με βασιλικό διάταγμα του Όθωνα της 14ης Απριλίου του 1837 και λειτουργεί αδιαλείπτως από τις 3 Μαΐου 1837 (τρίτη ημέρα του Πάσχα). Είναι το δεύτερο σε μέγεθος Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, μετά το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με περισσότερους από 40.000 προπτυχιακούς φοιτητές και περισσότερα από 2.000 άτομα διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού.

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών είναι το αρχαιότερο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της σύγχρονης Ελλάδας και συνεισφέρει σημαντικά στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο της χώρας. Είναι επίσης το πρώτο Πανεπιστήμιο ολόκληρης της Βαλκανικής Χερσονήσου και της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου. Παρέχεται από τη Wikipedia
1
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών...

Συνέδριο
3
από Τσιρογιάννης Αριστείδης
Στοιχεία έκδοσης: 2018
...Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμ. Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος...

Μεταπτυχιακή Διατριβή
4
Στοιχεία έκδοσης: 2017
...Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών...

Συνέδριο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών...
Το πλήρες κείμενο

6
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμ. Φυσικής - Ομάδα Ερευνών Κτιριακού Περιβάλλοντος...
Το πλήρες κείμενο

7
από Αντωναράκου Ασημίνα
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμ. Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος...

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών...

Συνέδριο
9
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης...
Το πλήρες κείμενο

10
από Καβαλάρη Φρόσω
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών...
Το πλήρες κείμενο

11
από Σταθοπούλου Ελιζάμπεθ Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμ. Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος...

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμ. Μουσικών Σπουδών...
Το πλήρες κείμενο

13
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών...

Συνέδριο
14
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών...

Συνέδριο
15
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών...
Το πλήρες κείμενο

16
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών...
Το πλήρες κείμενο

17
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών...

Συνέδριο
18
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών...

Συνέδριο
19
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμ. Νομικής...

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών...

Συνέδριο