1
Στοιχεία έκδοσης: 2017
...Εθνικό συνέδριο μεταλλικών κατασκευών...

Συνέδριο
5
από Georgiev Tzvetan
Στοιχεία έκδοσης: 2014
...Εθνικό συνέδριο μεταλλικών κατασκευών...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου