1
από Καβαλάρη Φρόσω
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Ελληνική Επιτροπή Σηράγγων και Υπογείων Εργων (ΕΕΣΥΕ)...
Το πλήρες κείμενο

2
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Ελληνική Επιτροπή Σηράγγων και Υπογείων Εργων (ΕΕΣΥΕ)...
Το πλήρες κείμενο

3
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Ελληνική Επιτροπή Σηράγγων και Υπογείων Εργων (ΕΕΣΥΕ)...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο