1
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Ελληνική Επιτροπή Τεχνικής Γεωλογίας...

Ημερίδα
2
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Ελληνική Επιτροπή Τεχνικής Γεωλογίας...

Ημερίδα
3
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...Ελληνική Επιτροπή Τεχνικής Γεωλογίας...

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...Ελληνική Επιτροπή Τεχνικής Γεωλογίας...

Βιβλίο