1
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Ελληνική Εταιρεία Υπολογιστικής Μηχανικής...
Το πλήρες κείμενο

2
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Ελληνική Εταιρεία Υπολογιστικής Μηχανικής...
Το πλήρες κείμενο

3
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Ελληνική Εταιρεία Υπολογιστικής Μηχανικής...
Το πλήρες κείμενο

4
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Ελληνική Εταιρεία Υπολογιστικής Μηχανικής...
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο