1
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...Ελλ. Επιστ. Εταιρεία Ερευνών Σκυροδέματος...
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Συνέδριο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...Ελλ. Επιστ. Εταιρεία Ερευνών Σκυροδέματος...

Σεμινάριο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...Ελλ. Επιστ. Εταιρεία Ερευνών Σκυροδέματος...

Βιβλίο
4
από Γαγκάς Σ., Ζαμπετάκης Δημ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...Ελλ. Επιστ. Εταιρεία Ερευνών Σκυροδέματος...

Διπλωματική Εργασία
5
από Λαμπρόπουλος Χ., Μαστροδήμος Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...Ελλ. Επιστ. Εταιρεία Ερευνών Σκυροδέματος...

Διπλωματική Εργασία