1
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1980
...Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης...

Συνέδριο