1
Αρχιτέκτονες: Κυριακίδης Κυριάκος, Εξαρχόπουλος Τάκης, Αποστολάκος Γιώργος
Διεύθυνση: Χαλάνδρι, Κηφισίας και Φιλελλήνων

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονες: Εξαρχόπουλος Τάκης, Παπαστάμης Φ.
Διεύθυνση: Κηφισιά, Ρόδου και Γούναρη (Κεφαλάρι)

Κτίριο