6
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων...

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων...
Το πλήρες κείμενο της πρότασης της Οδηγίας στο Διαδίκτυο
Το πλήρες κείμενο της Γνωμοδότησης στις 12-11-2002 στο Διαδίκτυο
Το πλήρες κείμενο της Γνωμοδότησης στις 19-11-2002 στο Διαδίκτυο
Το πλήρες κείμενο της Γνωμοδότησης στις 4-12-2002 στο Διαδίκτυο
Το πλήρες κείμενο της Γνωμοδότησης στις 11-12-2002 στο Διαδίκτυο
Το πλήρες κείμενο του Σχεδίου Εκθεσης στο Διαδίκτυο
Το πλήρες κείμενο των Τροπολογιών στο Διαδίκτυο
Τα περιεχόμενα του συμποσίου στο Διαδίκτυο

Εισήγηση συμποσίου
9
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων...

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Επιτροπή Ευρωπαικών Κοινοτήτων...

Φυλλάδιο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων...

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Επιτροπή Ευρωπαικών Κοινοτήτων...

Φυλλάδιο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων...

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Επιτροπή Ευρωπαικών Κοινοτήτων...

Βιβλίο
16
από Κάτσης Π., Ασημακόπουλος Δ., Γεωργοπούλου E.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων...

Φυλλάδιο
17
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων...

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων...

Βιβλίο
19
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων...

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων...

Βιβλίο