1
από Ευθυμιάτος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
3
από Ευθυμιάτος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
4
από Ευθυμιάτος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
9
από Ευθυμιάτος Δ..
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
10
από Ευθυμιάτος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
11
από Edminister J., Ευθυμιάτος Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο