Ευκλείδης

Ο Ευκλείδης από την Αλεξάνδρεια (περ. 325 π.Χ. - 270 π.Χ.) ήταν Έλληνας μαθηματικός, που δίδαξε και πέθανε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, περίπου κατά την διάρκεια της περιόδου βασιλείας του Πτολεμαίου Α΄ (323 π.Χ. - 283 π.Χ.). Σήμερα, είναι γνωστός ως ο «πατέρας» της Γεωμετρίας. Ο Ευκλείδης κατέχει μια κρίσιμη θέση στην ιστορία της Λογικής και των Μαθηματικών, καθώς είναι ο πρώτος που παράγει ένα αυστηρά δομημένο και συνεκτικό σύστημα προτάσεων (θεωρημάτων και πορισμάτων) με βάση ένα σύνολο ορισμών και 5 μόνο αρχικές αναπόδεικτες προτάσεις (αιτήματα). Κατ' αυτό τον τρόπο περιέλαβε στο σύστημα αυτό και προτάσεις ήδη διατυπωμένες παλαιότερων σημαντικών μαθηματικών, όπως ο Θαλής, ο Πυθαγόρας, ο Θεαίτητος, ο Λεωδάμαντας και ο Εύδοξος. Ο Ευκλείδης έγραψε ακόμα συγγράμματα για τα «Οπτικά», «Κατοπτρικά», «Στοιχεία τής Μουσικής», «Κωνική τομή», «σφαιρική γεωμετρία», «Θεωρία αριθμών». thumb|right|Ο Ευκλείδης σε λεπτομέρεια από τη ''Σχολή των Αθηνών'' του Ραφαήλ,Έτος: 1509. Παρέχεται από τη Wikipedia
2
από Σακελλάριος Ευκλείδης
Στοιχεία έκδοσης: 1955
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
3
από Σακελλάριος Ευκλείδης
Στοιχεία έκδοσης: 1953
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
5
από Ευκλείδης
Στοιχεία έκδοσης: 1883

Βιβλίο
6
...Τεχνική Σχολή Θεσσαλονίκης "Ο ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ"...

Βιβλίο