1
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Ευρωπαϊκή Ενωση...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Ευρωπαϊκή Ενωση για την Ασφάλεια και Αξιοπιστία Συστημάτων...
Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο

3
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Ευρωπαϊκή Ενωση - Γραφείο Αναπτυξιακής Βοήθειας EuropeAid...
Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο

4
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Ευρωπαϊκή Ενωση...

Βιβλίο
5
από Τσακίρης Στέλιος, Καραθανάση Εφη
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Ευρωπαϊκή Ενωση...

Οπτικός δίσκος
6
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Ευρωπαϊκή Ενωση Αιολικής Ενέργειας...
Το πλήρες κείμενο

7
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Ευρωπαϊκή Ενωση...
Το πλήρες κείμενο

8
από Τσακίρης Σ., Λαλένης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Ευρωπαϊκή Ενωση...

Μελέτη
10
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Ευρωπαϊκή Ενωση...

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Ευρωπαϊκή Ενωση Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης...

Συνέδριο
12
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Ευρωπαϊκή Ενωση...

Φυλλάδιο
13
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Γραφείο Διαμεσολαβητή...

Φυλλάδιο
14
από Ρήγας Γ., Πέτρου Νίκος, Ζόγκαρης Σταμάτης
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Ευρωπαϊκή Ενωση...

Βιβλίο
15
από Γιαγλής Γεώργιος, Μίνης Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Ευρωπαϊκή Ενωση Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης...

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Γραφείο Διαμεσολαβητή...

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...Ευρωπαϊκή Ενωση...

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...Ευρωπαϊκή Ενωση...

Λεξικό
19
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...Ευρωπαϊκή Ενωση...

Φυλλάδιο
20
από Κουτρέτση Π., Κλουτσινιώτη Ουρανία.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...Ευρωπαϊκή Ενωση...

Μελέτη