1
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (ΕΚΒΜΜ)...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (ΕΚΒΜΜ)...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων (ΕΚΒΜΜ)...

Βιβλίο