1
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Ευρωπαϊκή Ενωση Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης...

Συνέδριο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο...

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο...

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο...

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο...

Βιβλίο
7
από Ιατρίδης Μηνάς
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο...

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο...

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο...

Σεμινάριο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο...

Σεμινάριο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο...
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Σεμινάριο
12
από Μπόζης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση σεμιναρίου
13
από Κίκας Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση σεμιναρίου
14
από Πασπαλάς Κωνσταντίνος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση σεμιναρίου
15
από Δημουλιάς Χάρης
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση σεμιναρίου
16
από Πασπαλάς Κωνσταντίνος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση σεμιναρίου
17
από Πασπαλάς Κωνσταντίνος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση σεμιναρίου
18
από Κικίδης Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση σεμιναρίου
19
από Παπαδόπουλος Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση σεμιναρίου
20
από Ζώκας Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο...
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση σεμιναρίου