4
από Εφραιμίδης Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
5
από Εφραιμίδης Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
6
από Εφραιμίδης Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
8
από Εφραιμίδης Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
9
από Εφραιμίδης Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
10
από Εφραιμίδης Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
12
από Εφραιμίδης Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
13
από Εφραιμίδης Χ. Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1973
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
15
από Εφραιμίδης Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1971
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Βιβλίο