1
από Ζάμπας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2017

Φυλλάδιο
2
από Ζάμπας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
3
από Ζάμπας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
5
από Μπούρας Χαράλαμπος Θ., Ζάμπας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
8
από Γρόσσου-Βαλτά Μ., Ζάμπας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Εισήγηση ημερίδας
9
από Γρόσσου-Βαλτά Μ., Ζάμπας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Άρθρο περιοδικού
10
από Ζάμπας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Εισήγηση σεμιναρίου
13
από Κορρές Μανόλης, Τογανίδης Νίκος, Ζάμπας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο