1
Αρχιτέκτονες: Ζέζος Δημήτρης, Κάλκος Παναγιώτης, Τσίλλερ Ερνέστος
Διεύθυνση: Αθήνα, Αιόλου

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονες: Ζέζος Δημήτρης, Κάλκος Παναγιώτης
Διεύθυνση: Αθήνα, Ηρώδου Αττικού

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονες: Χάνσεν Θεόφιλος, Boulanger Francois-Luis-Florimond, Ζέζος Δημήτρης, Κάλκος Παναγιώτης
Διεύθυνση: Αθήνα, Πανεπιστημίου και Ομήρου

Κτίριο