1
Αρχιτέκτονας: Ζίζηλας Γεώργιος
Διεύθυνση: Γηροκομείο,(Πειραιάς)

Κτίριο
2
Αρχιτέκτονες: Ζίζηλας Γεώργιος, Παπακωνσταντίνου Εμμανουήλ
Διεύθυνση: Πειραιάς, Περιοχή Ευαγγελιστρίας, (Πειραιάς)

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Ζίζηλας Γεώργιος
Διεύθυνση: Πειραιάς, Οδός Δημητρίου Φίλωνος

Κτίριο
4
Αρχιτέκτονες: Lorenzen, Λαζαρίμος Ιωάννης, Ζίζηλας Γεώργιος
Διεύθυνση: Πειραιάς, Περιοχή Αγίου Νικολάου, (Πειραιάς)

Κτίριο