6
από Ζαράρης Π.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
9
από Παπαδάκης Γ., Ζαράρης Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση συνεδρίου
12
από Ζαράρης Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Εισήγηση σεμιναρίου
13
από Ζαράρης Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
15
από Ζαράρης Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Εισήγηση σεμιναρίου