1
από Ζαφειρίδης Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
2
από Ζαφειρίδης Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
3
από Ζαφειρίδης Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
4
από Ζαφειρίδης Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Ζαφειρίδης Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Φυλλάδιο