1
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
4
από Ηλιόπουλος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
5
από Ηλιόπουλος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
6
από Ηλιόπουλος Π. Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Βιβλίο