1
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...Η εκπαίδευση πολιτικών μηχανικών και η συμβολή της στην ανάπτυξη της χώρας πρακτικά διημερίδας...

Ημερίδα
2
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...Η εκπαίδευση πολιτικών μηχανικών και η συμβολή της στην ανάπτυξη της χώρας πρακτικά διημερίδας...

Ημερίδα