2
από Τσαλίδης Φ., Θαναηλάκης Αντώνιος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
3
από Θαναηλάκης Αντώνιος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο
4
από Θαναηλάκης Αντώνιος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο
6

Εισήγηση συνεδρίου
7
από Θαναηλάκης Αντώνιος Κ..
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
8
από Θαναηλάκης Αντώνιος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
10

Εισήγηση συνεδρίου
11

Εισήγηση συνεδρίου
13
από Θαναηλάκης Αντώνιος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
14
από Τσαλίδης Φ., Θαναηλάκης Αντώνιος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Εισήγηση συνεδρίου
16
από Θαναηλάκης Αντώνιος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
18
από Θαναηλάκης Αντώνιος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Εισήγηση συνεδρίου