2
Αρχιτέκτονες: Θεοδοσίου Νίκος, Αγγελιδάκης Κώστας
Διεύθυνση: Πολιτεία Κηφισιάς

Κτίριο
3
Αρχιτέκτονας: Θεοδοσίου Νίκος
Διεύθυνση: Ραφήνα

Κτίριο
4
Αρχιτέκτονας: Θεοδοσίου Νίκος
Διεύθυνση: Κουκάκι, Γαληνού 10

Κτίριο