2
από Θεοδωρίδης Φρίξος
Στοιχεία έκδοσης: 1940

Φυλλάδιο
4
από Θεοδωρίδης Φρίξος
Στοιχεία έκδοσης: 1940
Το πλήρες κείμενο
Η γαλλική περίληψη

Άρθρο περιοδικού
5
από Θεοδωρίδης Φρίξος
Στοιχεία έκδοσης: 1938

Βιβλίο
6
από Θεοδωρίδης Φρίξος
Στοιχεία έκδοσης: 1938

Βιβλίο
7
από Θεοδωρίδης Φρίξος
Στοιχεία έκδοσης: 1937

Βιβλίο
10
από Θεοδωρίδης Φρίξος
Στοιχεία έκδοσης: 1931
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
11
από Θεοδωρίδης Φρίξος
Στοιχεία έκδοσης: 1930

Βιβλίο
13
από Θεοδωρίδης Φρίξος
Στοιχεία έκδοσης: 1943

Βιβλίο