1

Εισήγηση συνεδρίου
2
από Φωτινάκη Χ., Θεοδωροπούλου Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Μεταπτυχιακή Διατριβή
3
από Θεοδωροπούλου Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο