3
από Θεοφανίδης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Άρθρο περιοδικού
4
από Θεοφανίδης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
Το πλήρες κείμενο (από την έκδοση των Τεχν. Χρονικών)

Εισήγηση ημερίδας
5
από Θεοφανίδης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
8
από Θεοφανίδης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
10
από Θεοφανίδης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο