1
Στοιχεία έκδοσης: 1995
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Θεοχάρης Π. Σ....

Συνέδριο
3
από Θεοχάρης Π. Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
4
από Τσαμασφύρος Γ., Θεοχάρης Π. Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1978
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
5
από Θεοχάρης Π. Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
7
από Θεοχάρης Π. Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1975

Βιβλίο
8
από Θεοχάρης Π. Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1975

Βιβλίο
9
από Θεοχάρης Π. Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1970

Βιβλίο
10
από Θεοχάρης Π. Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1965

Βιβλίο