1
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...ΙΓΜΕ - Δ/νση Πληροφορικής, Εκδόσεων & Βιβλιοθήκης...

Βιβλιογραφία
2
από Γεωργακάκης Νίκος Ιωάν.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...ΙΓΜΕ - Δ/νση Μεταλλευτικών Ερευνών & Οικονομοτεχνικών Μελετών...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...ΙΓΜΕ- Περιφερειακή Μονάδα Κεντρικής Μακεδονίας...

Συνέδριο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΙΓΜΕ- Περιφερειακή Μονάδα Κεντρικής Μακεδονίας...

Ημερίδα
6
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...ΙΓΜΕ Παράρτ. Αν. Μακεδονίας - Θράκης...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
7
από Σωκράτους Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...ΙΓΜΕ Παράρτ. Αν. Μακεδονίας - Θράκης...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
9
από Βέργης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...ΙΓΜΕ Παράρτ. Αν. Μακεδονίας - Θράκης...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
11
από Βέργης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...ΙΓΜΕ Παράρτ. Αν. Μακεδονίας - Θράκης...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
14
από Κολιός Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...ΙΓΜΕ Παράρτ. Αν. Μακεδονίας - Θράκης...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
17
18
από Ψύγκας Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...ΙΓΜΕ Παράρτ. Αν. Μακεδονίας - Θράκης...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
19
από Πολυχρονίου Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...ΙΓΜΕ Παράρτ. Αν. Μακεδονίας - Θράκης...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
20
από Αλιβιζάτος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...ΙΓΜΕ Παράρτ. Αν. Μακεδονίας - Θράκης...
Τα περιεχόμενα της ημερίδας
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας