1
Στοιχεία έκδοσης: 1989
...ΙΝΣΤ.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ...

Βιβλίο
2
...ΙΝΣΤ.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ...

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Αξαόπουλος Ι., Κυρίτσης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...ΙΝΣΤ.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ...

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Βουρδουμπάς Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...ΙΝΣΤ.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ...

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Τσίτσης Διομήδης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...ΙΝΣΤ.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ...

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Τσαμπαρλής Μ., Μαρούσης Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...ΙΝΣΤ.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ...

Εισήγηση συνεδρίου
7
...ΙΝΣΤ.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ...

Εισήγηση συνεδρίου
8
...ΙΝΣΤ.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ...

Εισήγηση συνεδρίου
9
...ΙΝΣΤ.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ...

Εισήγηση συνεδρίου
10
από Κορωνίδης Α., Πληγορόπουλος Π., Ανδρούτσος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...ΙΝΣΤ.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ...

Εισήγηση συνεδρίου
11
από Κωστούλας Γ., Ευθυμιάδης Α., Μπελεσιώτης Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...ΙΝΣΤ.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ...

Εισήγηση συνεδρίου
12
από Μπελεσιώτης Β., Ευθυμιάδης Α., Ανδρόνικος Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...ΙΝΣΤ.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ...

Εισήγηση συνεδρίου
13
από Παφύλιας Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...ΙΝΣΤ.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ...

Εισήγηση συνεδρίου
14
από Παφύλιας Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...ΙΝΣΤ.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ...

Εισήγηση συνεδρίου
15
από Gilliaert D., Tebaldi P.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...ΙΝΣΤ.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ...

Εισήγηση συνεδρίου
16
από Gillett W., Bates J., Aranovitch E., Gilliaert D., Antinucci M.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...ΙΝΣΤ.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ...

Εισήγηση συνεδρίου
17
...ΙΝΣΤ.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ...

Εισήγηση συνεδρίου
19
από Μπόζης Δ., Σωτηρόπουλος Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
...ΙΝΣΤ.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ...

Εισήγηση συνεδρίου
20
...ΙΝΣΤ.ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ...

Εισήγηση συνεδρίου