Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών

Το ΙΟΒΕ είναι ιδιωτικός, μη κερδοσκοπικός, κοινωφελής, ερευνητικός οργανισμός και είναι ο μόνος ανεξάρτητος, αδέσμευτος οργανισμός που ασχολείται με τα μείζονα ζητήματα της οικονομίας.

Θεωρείται ότι έχει επικοινωνία με παγκόσμιους κύκλους εμπορικής και οικονομικής σημασίας.

Όπως κάθε «think tank» με την μοντέρνα σημασία της φράσεως, ένα τέτοιο ίδρυμα συχνά αποστέλλει συστάσεις στην Κυβέρνηση για το πως πρέπει κατά την γνώμη των συντακτών να παρθούν αποφάσεις. Παρέχεται από τη Wikipedia
1
Στοιχεία έκδοσης: 2010
... πρακτικά εκδηλώσεως ΙΟΒΕ...

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2000
...ΙΟΒΕ...

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...ΙΟΒΕ...

Φυλλάδιο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΙΟΒΕ...

Βιβλίο
5
από Πατσουράτη Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1995
...ΙΟΒΕ...

Βιβλίο
6
από Χασσίδ Ιωσήφ
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...ΙΟΒΕ...

Βιβλίο
7
από Κιουλάφας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...ΙΟΒΕ...

Βιβλίο
8
από Κατούφα Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...ΙΟΒΕ...

Βιβλίο
9
από Βάθη Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...ΙΟΒΕ...

Βιβλίο
10
από Καρσάμπα Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...ΙΟΒΕ...

Βιβλίο
11
από Πατσουράτης Βασίλειος Αθ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...ΙΟΒΕ...

Βιβλίο
12
από Μεσσήνης Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...ΙΟΒΕ...

Βιβλίο
13
από Βαμβούκας Γ., Καρακασίδης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1993
...ΙΟΒΕ...

Βιβλίο
14
από Πολίτης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...ΙΟΒΕ...

Βιβλίο
15
από Ζητρίδης Α., Κατσάνης Χ., Τραγάκης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...ΙΟΒΕ...

Βιβλίο
16
από Μπέσης Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...ΙΟΒΕ...

Βιβλίο
17
από Καλλωνιάτης Κ., Κατούφα Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...ΙΟΒΕ...

Βιβλίο
18
από Μπέσης Ν., Βάθη Μ., Γιάνναρος Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...ΙΟΒΕ...

Βιβλίο
19
από Βαμβούκας Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...ΙΟΒΕ...

Βιβλίο
20
από Τσίτουρας Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
...ΙΟΒΕ...

Βιβλίο