2
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...ΙΤΣΑΚ...
Περιεχόμενα της ημερίδας

Ημερίδα
4
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...ΙΤΣΑΚ...

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΙΤΣΑΚ...

Ημερίδα
6
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΙΤΣΑΚ...

Βιβλίο
7
8
από Βελιβασάκης Εμμανουήλ, Abruzzo Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΙΤΣΑΚ...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του συνεδρίου

Εισήγηση συνεδρίου
9
Στοιχεία έκδοσης: 1998
...ΙΤΣΑΚ...

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1997
...ΙΤΣΑΚ...

Βιβλίο
12
από Αναγνωστόπουλος Σταύρος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...ΙΤΣΑΚ...

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...ΙΤΣΑΚ...
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Σεμινάριο
15