1
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΙΤΧΗΔ/ΕΚΕΤΑ...

Βιβλίο
2
από Κωνσταντινίδης Γιάννης, Γκανής Β.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΙΤΧΗΔ/ΕΚΕΤΑ...

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Κατσίνης Δ., Ζαννίκος Φανούριος, Λόης Ε., Τέας Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΙΤΧΗΔ/ΕΚΕΤΑ...

Εισήγηση συνεδρίου
5
...ΙΤΧΗΔ/ΕΚΕΤΑ...

Εισήγηση συνεδρίου
6
...ΙΤΧΗΔ/ΕΚΕΤΑ...

Εισήγηση συνεδρίου
7
από Λιοδάκης Σ., Γάκης Δ., Μπακιρτζής Δ., Βορίσης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΙΤΧΗΔ/ΕΚΕΤΑ...

Εισήγηση συνεδρίου
8
...ΙΤΧΗΔ/ΕΚΕΤΑ...

Εισήγηση συνεδρίου
13
από Γλυνός Α., Κουλλάς Δ., Κούκιος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2001
...ΙΤΧΗΔ/ΕΚΕΤΑ...

Εισήγηση συνεδρίου
14
...ΙΤΧΗΔ/ΕΚΕΤΑ...

Εισήγηση συνεδρίου
15
...ΙΤΧΗΔ/ΕΚΕΤΑ...

Εισήγηση συνεδρίου
18
19
...ΙΤΧΗΔ/ΕΚΕΤΑ...

Εισήγηση συνεδρίου