1
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...Ιστορική και Λαογραφική Εταιρία Σερρών - Μελενίκου...

Βιβλίο
2
από Πέννας Πέτρος
Στοιχεία έκδοσης: 1957
...Ιστορική και Λαογραφική Εταιρία Σερρών - Μελενίκου...

Βιβλίο