14
από Ιωάννου Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
15
από Καζάκος Ι., Ιωάννου Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
16
από Ιωάννου Ιωάννης, Φλαντίνης Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 1980
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
17
από Ιωάννου Ιωάννης, Φλαντίνης Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 1980
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού