4
από Ιωαννίδης Ιωάννης Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Διπλωματική Εργασία
5
από Ιωαννίδης Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Διπλωματική Εργασία
9
από Τσάγκας Ν., Σεφτελής Ι., Ιωαννίδης Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Εισήγηση συνεδρίου
10
από Ιωαννίδης Ιωάννης Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
11
από Ιωαννίδης Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο