3
Αρχιτέκτονες: Ζαμπέλας Γ., Ιωαννίδου Ε.
Διεύθυνση: Αθήνα

Κτίριο
4
από Bolt B.
Στοιχεία έκδοσης: 1991
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Ιωαννίδου Ε....

Βιβλίο