Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο είναι Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα με έδρα την Κέρκυρα. Ιδρύθηκε το 1984. Παρέχεται από τη Wikipedia
1
Στοιχεία έκδοσης: 2019
...Ιόνιο Πανεπιστήμιο...

Συνέδριο
2
από Αγάθος Μιχαήλ
Στοιχεία έκδοσης: 2017
...Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Σχ. Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής - Τμ. Αρχειονομίας...

Διδακτορική Διατριβή
3
Στοιχεία έκδοσης: 2012
...Ιόνιο Πανεπιστήμιο...

Βιβλίο
4
από Κυριάκη Μαρία
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμ. Ιστορίας...

Διπλωματική Εργασία
5
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Ιόνιο Πανεπιστήμιο...

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Ιόνιο Πανεπιστήμιο...

Συνέδριο
7
από Φίλη Ελένη
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμ. Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας - Προγρ. Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη...

Διπλωματική Εργασία
8
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμ. Ιστορίας...

Βιβλίο
9
από Χρυσαδάκου Ειρήνη
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμ.Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας...

Διπλωματική Εργασία
10
Στοιχεία έκδοσης: 2007
...Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμ. Τεχνών Ηχου και Εικόνας...
Το πλήρες κείμενο

11
από Κανταρέλης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμ. Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας - Προγρ. Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Επιστήμη...

Διπλωματική Εργασία
12
από Λεγάκη Ειρήνη
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμ.Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας...

Πτυχιακή Εργασία
13
από Κουλικούρδη Άννα
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμ.Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας...

Μεταπτυχιακή Διατριβή
14
από Ιωαννίδου Χριστίνα
Στοιχεία έκδοσης: 2005
...Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμ.Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας...

Διπλωματική Εργασία
15
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Ιόνιο Πανεπιστήμιο...

Συνέδριο
16
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Ιόνιο Πανεπιστήμιο...

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 2004
...Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμ. Ιστορίας...

Βιβλίο
18
από Τοράκη Κατερίνα
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμ.Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας...

Διδακτορική Διατριβή
19
από Σαράντη Αννα
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Τμ. Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας...

Πτυχιακή Εργασία
20
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...Ιόνιο Πανεπιστήμιο...

Συνέδριο