1
Στοιχεία έκδοσης: 2003
...ΚΕ.Δ.Α.Κ....

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...ΚΕ.Δ.Α.Κ....

Βιβλίο
3
...ΚΕ.Δ.Α.Κ....

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1990
...8 Χρόνια Κε.Δ.Α.Κ., 1981-1989...
Το πλήρες κείμενο

Διημερίδα
5
Στοιχεία έκδοσης: 1987
...ΚΕ.Δ.Α.Κ....

Συνέδριο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1986
...ΚΕ.Δ.Α.Κ....

Βιβλίο