4
από Κάτσης Π., Ασημακόπουλος Δ., Γεωργοπούλου E.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Φυλλάδιο
5
από Κάτσης Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Εισήγηση σεμιναρίου
6
7
από Γκούμας Μ., Κάτσης Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1992
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση συνεδρίου