Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (συντμ.: ΚΑΠΕ) αποτελεί τον εθνικό φορέα της Ελλάδος σε θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ορθολογικής της χρήσης και της εξοικονόμησης ενέργειας.

Ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1987 με νομοθετική ρύθμιση υπό τη μορφή Προεδρικού διατάγματος , έχει νομική μορφή ιδιωτικού δικαίου και εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Το ΚΑΠΕ διαθέτει ένα αρκετά ευρύ επιτελείο επιστημόνων. Στεγάζεται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στο Πικέρμι Αττικής όπου βρίσκονται οι χώροι εργασίας, τα εργαστήρια και άλλες εγκαταστάσεις. Πέραν αυτών διαθέτει το Αιολικό Πάρκο και το Πάρκο Ενεργειακής Αγωγής. Παρέχεται από τη Wikipedia
1
από Τζανακάκη Εύη
Στοιχεία έκδοσης: 2014
...Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας...
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα της ημερίδας

Εισήγηση ημερίδας
2
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας...
Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο

3
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας...
Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο

4
Στοιχεία έκδοσης: 2011
...Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας...
Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο

5
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας...
Περιεχόμενα της εισήγησης
Περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
6
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας...
Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο

7
Στοιχεία έκδοσης: 2010
...Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας...
Περιεχόμενα του τεύχους
Το πλήρες κείμενο

8
από Καβαλάρη Φρόσω
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας...
Το πλήρες κείμενο

9
από Καβαλάρη Φρόσω
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας...
Το πλήρες κείμενο

10
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας...
Το πλήρες κείμενο

11
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας...
Το πλήρες κείμενο

12
Στοιχεία έκδοσης: 2009
...Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας...
Το πλήρες κείμενο

13
από Καβαλάρη Φρόσω
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας...
Το πλήρες κείμενο

14
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας...
Το πλήρες κείμενο

15
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας...
Το πλήρες κείμενο

16
από Καβαλάρη Φρόσω
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας...
Το πλήρες κείμενο

17
από Καβαλάρη Φρόσω
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας...
Το πλήρες κείμενο

18
από Καβαλάρη Φρόσω
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας...
Το πλήρες κείμενο

19
από Καβαλάρη Φρόσω
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας...
Το πλήρες κείμενο

20
από Καβαλάρη Φρόσω
Στοιχεία έκδοσης: 2008
...Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας...
Το πλήρες κείμενο