1
Στοιχεία έκδοσης: 2006
...ΕΜΠ - Τμ. Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών - Εργ. Ανώτερης Γεωδαισίας και Κέντρο Δορυφόρων Διονύσου...

Ημερίδα
2
από Φράγκος Κυριάκος
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...Κέντρο Δορυφόρων Διονύσου...

Διπλωματική Εργασία
3
από Δανέζης Χριστόδουλος
Στοιχεία έκδοσης: 2002
...Κέντρο Δορυφόρων Διονύσου...

Διπλωματική Εργασία
4
από Μασσίνας Βασίλης
Στοιχεία έκδοσης: 1999
...Κέντρο Δορυφόρων Διονύσου...

Διπλωματική Εργασία
5
από Λεφάκης Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1996
...Κέντρο Δορυφόρων Διονύσου...

Διπλωματική Εργασία
6
από ΜΟΥΓΙΑΚΟΣ ΓΙΑ., ΜΠΙΛΛΗΡΗΣ ΓΡΗ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
...ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ ΔΙΟΝΥΣΟΥ...

Βιβλίο