2
από Κίττας Κ., Γιαγλάρας Παναγιώτης, Κούτρα Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Εισήγηση συνεδρίου
3
από Μπαρτζάνας Θ., Κίττας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Εισήγηση συνεδρίου
4
από Κίττας Κ., Κατσούλας Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Γιαγλάρας Παναγιώτης, Baille A., Κίττας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Εισήγηση συνεδρίου
7
από Κίττας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1988
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
9
από Κίττας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
13
από Κίττας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
14
από Κίττας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1986
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
15
από Κίττας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού