1
από Καββαδίας Γ., Τσούμας Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Εισήγηση ημερίδας
3
από Καββαδίας Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994
Το πλήρες κείμενο
Τα περιεχόμενα του σεμιναρίου

Εισήγηση σεμιναρίου
6
από Καββαδίας Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1965

Βιβλίο
7
από Καββαδίας Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1950
Το πλήρες κείμενο
Η αγγλική περίληψη

Άρθρο περιοδικού
8
από Καββαδίας Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1947
Το πλήρες κείμενο
Η αγγλική περίληψη

Άρθρο περιοδικού