6
από Κακαράς Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2003

Βιβλίο
8
από Κακαράς Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
9
από Μπεργελές Γιώργος, Κακαράς Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
14
από Κακαράς Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Εισήγηση ημερίδας
19
από Κακαράς Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1997
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού