2
από Καλλιγάς Α.Σ., Ρωμανός Α.Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
4
από Καλλιγάς Α.Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1965
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
5
από Καλλιγάς Α.Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1965
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού