1
από Καλογήρου Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 2004
Το πλήρες κείμενο στο Διαδίκτυο

Εισήγηση ημερίδας
3

Εισήγηση συνεδρίου
5
από Τσακανίκας Α., Καλογήρου Γ., Ιωαννίδης Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Εισήγηση συνεδρίου
6
από Μακρυδάκης Σπύρ., Παπαγιαννάκης Λευτέρης
Στοιχεία έκδοσης: 1996
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Καλογήρου Γ....

Βιβλίο