2
από Καλογεράς Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
3
από Καλογεράς Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1972

Βιβλίο
5
από Καλογεράς Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1968

Βιβλίο
6
από Καλογεράς Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1967

Βιβλίο
8
από Καλογεράς Α. Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1964
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
9
από Καλογεράς Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1963

Βιβλίο
10
από Καλογεράς Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1962

Βιβλίο
11
από Καλογεράς Α. Ν., Τάσιος Θ. Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1958
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
12
από Καλογεράς Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1946

Βιβλίο
13
από Καλογεράς Α. Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1940
Το πλήρες κείμενο

Άρθρο περιοδικού
14
Άλλοι συγγραφείς: '; ...Καλογεράς Α....

Βιβλίο