1
από Αναστασιάδης Κ., Καλφακάκου Ρ.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Εισήγηση σεμιναρίου
2
από Λασκαρίδης Ι., Καλφακάκου Ρ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Εισήγηση σεμιναρίου
3
από Αναστασιάδης Κ., Καλφακάκου Ρ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Εισήγηση σεμιναρίου
4
από Αντωνόπουλος Κ., Καλφακάκου Ρ., Κυριακίδης Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1977
Το πλήρες κείμενο

Μελέτη